Zakulisowo Joanna Kściuczyk-Jędrusik, Bogdan Mizerski, Tadeusz Sławek

Foto Jeremi Astaszow / ASTASHOW STUDIO