Rezerwacje i sprzedaż biletów

TEATR KOREZ: od 13 grudnia 2019
Rezerwacje – telefonicznie, osobiście lub przez stronę internetową teatru.
Płatność i odbiór biletów – przelewem bankowym lub w kasie teatru, w wyznaczonych terminach (odbiór biletów opłaconych
przelewem jest oczywiście możliwy bezpośrednio przed spektaklem).
Cena biletu: 60 zł

telefon: 32 785 70 15
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2
www.korez.art.pl

 

TEATR ŚLĄSKI: od 11 grudnia 2019.
Rezerwacje – telefonicznie lub osobiście.
Płatność i odbiór biletów – w kasie teatru, w wyznaczonym terminie.

telefon: 32 259 93 60
40-003 Katowice, ul. Rynek 10
www.teatrslaski.art.pl

Biuro Festiwalu

Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice  |  TELEFON: 32 209 00 88  |  karnawalkomedii.pl