Wykrywacz kłamstw, Teatr Capitol – przygotowania do spektaklu

Foto: Jeremi Astaszow / ASTASHOW studio